Najlepšou reklamou je naša práca

Referencie

Trieda SNP 25-27 B.Bystrica

Trieda SNP 25-27 B.Bystrica

Bytové domy

 

Bytový murovaný dom – zateplenie stien, sanácia balkónov, výmena výplní
SVB a NP Tr.SNP 25-27 Banská Bystrica

Trieda SNP 25, 974 01 Banská Bystrica

2 306 m²

 

 

 

 

Ostatné referencie podľa rokov

2017

Spojová 1-5, Banská Bystrica 1 211 m²
Bytový panelový dom – zateplenie západnej steny, zateplenie strechy, sanácia balkónov, oprava lóggií, zateplenie stropov v techn. podlaží
v správe REALBYT, s.r.o., Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica

Rudohorská 19,21,23, Banská Bystrica 2 627 m²
Bytový panelový dom - zateplenie bytového domu, zateplenie strechy a výťahových šácht, oprava lóggií, zateplenie stropov v techn. podlaží, výmena dvier a okien na výťahových šachtách ,oprava vstupov, oprava okap. Chodníka, hydraulické vyreguľovanie ÚK
SBD BB

Bernolákova 2, Banská Bystrica  915 m²
Administratívna budova – zateplenie obvodového plášťa, klampiarske práce, bleskozvod
SBD BB, Zelená ul.č.1, B.B.

9.mája 23, Banská Bystrica 1 760 m²
Bytový panelový dom – zateplenie bytového domu, sanácia balkónov, zateplenie stropov v techn. podlaží, oprava okapového chodníka, výmena rozvodov vody, hydraulické vyreguľovanie ÚK, náter výťahovej šachty
SBD BB

Magurská 2,4,6,8, Banská Bystrica  1 167 m²
Bytový panelový dom – zateplenie čelnej steny od presklených schodísk, oprava okapového chodníka, bleskozvod
SBD BB, Zelená ul.č.1, B.B.

 

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1992 – 2002

Copyright © 2019 GINDL-AM s.r.o.