Vyššia bezpečnosť, krajší vzhľad

Oprava balkónov, lodžií a terás

Rekonštrukcia balkónov, terás a lodžií je väčšinou súčasťou komplexnej obnovy domov, ale v niektorých prípadoch aj samostatným predmetom objednávky. V prípade starších bytových domov je ich oprava nielen otázkou vzhľadu, ale aj otázkou bezpečnosti a komfortu.

Opravu balkónov a lodžií je najvýhodnejšie realizovať súbežne pri realizácii zateplenia obvodového plášťa bytového domu, nakoľko spolu úzko súvisia a prelínajú sa.

Dodatočné riešenie znamená pre vlastníkov bytov zvýšené, duplicitné náklady, potrebu opätovného použitia lešenia, zásah do existujúceho zateplenia fasády s následnou úpravou a opravou už zrealizovaného zateplenia obvodového plášťa a pod.

Sanáciu balkónov, lodžií a terás realizujeme v rozsahu nasledujúcich prác.

tatransk-14-22-b.bystrica.jpg

Výmena koróziou zdegradovaných zábradlí balkónov a  lodžií

010.jpg

Nové konštrukcie môžu byť:

 • Oceľové s povrchovou úpravou náterom (len na vonkajšom povrchu profilov), alebo žiarovým zinkovaním (vnútorný aj vonkajší povrch profilov)
 • Hliníkové
 • Nerezové

Výplňové dosky HPL od rôznych výrobcov, so sklom s drôtenou vložkou alebo bezpečnostným sklom.

Sanácia podlahových vrstiev balkónov, lodžií a terás

 1. Vybúrame pôvodné vrstvy podláh až po nosnú železobetónovú dosku.
 2. Po vybúraní pôvodných vrstiev podlách ošetríme obnaženú výstuž železobetónových dosiek sanačnými hmotami.
 3. Vykonáme betonáž spádových poterov, resp. mazaním.
 4. Vytvoríme novú tepelnú izoláciu v podlahe:
  1. montážou platní z expandovaného, resp. extrudovaného polystyrénu;
  2. tepelnú izoláciu na báze ľahčených, tepelno-izolačných betónov.
 5. V podlahe vytvoríme novú hydroizoláciu:
  1. Stierkovú hydroizoláciu od výrobcov PCI a BAUMIT;
  2. Hydroizoláciu difúznymi polyetylénovými pásmi od výrobcu PCI;
  3. Izolácie detailov v stykoch podláh a stien, rohov, spojov samolepiacimi, butylovými izolačnými páskami PCI.
 6. Oplechujeme okraje balkónových a lodžiových dosiek hliníkovými profilmi od výrobcov PCI, CELOX, LIKOV, PROFILA, BAUMIT...
 7. Vytvoríme nové nášľapné vrstvy podláh s použitím certifikovaných dlažieb, ktoré sú mrazuvzdorné a protišmykové.

Výber typu a hrúbky tepelnej izolácie podlahových vrstiev, výber systému hydroizolácie v podlahe, výber profilov na oplechovanie a výber dlažby je podrobne určený projektovou dokumentáciou, ktorú dôsledne dodržiavame.

Všetky materiály, ktoré používame v podlahách balkónov a lodžií sú vysoko kvalitné, certifikované  a tvoria ucelený systém. Vďaka uvedeným skutočnostiam vieme poskytovať záruky v nadštandardnej dĺžke.

002.jpg

Zateplenie spodnej strany balkónových a lodžiových dosiek, ich čielok a deliacich priečok medzi lodžiami

pci_pecitherm_multiplus_klasik-4.png

Tieto práce zabezpečujeme s použitím certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov tak, ako zateplenie obvodového plášťa daného bytového alebo rodinného domu.

Spolu so zateplením obvodového plášťa dokážeme najlepšie eliminovať tepelné mosty a tým aj optimálnu tepelnú pohody v interiéry.

S nami pôjde oprava balkónov, lodžií a terás podľa plánu

Máme bohaté skúsenosti. Už viac ako štvrťstoročie pomáhame zvyšovať komfort bývania a šetriť náklady na energie.

Nemáme žiadne súdne spory. Nebol dôvod. Aj vďaka férovému prístupu a skúsenostiam takže vždy vieme presne, čo treba robiť.

Máme dostatočné technické a personálne zázemie. Dodržujeme termíny, ceny nenavyšujeme. Všetko ide podľa plánu.
POĎME SA NEZÁVÄZNE POROZPRÁVAŤ

Preberieme s vami podrobnosti a pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.

Copyright © 2023 GINDL-AM s.r.o.