Skúsenosti od roku 1992

Zateplenie domu

Zateplovaniu bytových a rodinných domov sa venujeme od roku 1992.

Stovkám klientom na Slovensku a v zahraničí sme pomohli znížiť investície do energií a ochrániť hodnotu ich nehnuteľností.

Našim zákazníkom odporúčame popri, alebo pred zateplením obvodového plášťa, vykonať výmenu výplní otvorov (okná, dvere), čím je zabezpečené komplexné zateplenie, ktoré je najefektívnejšie aj napriek vyšším vstupným investíciám a zaručí ich rýchlejšiu návratnosť a predovšetkým najvyššie úspory na spotrebe energií.

Zateplenie pozostáva zo zateplenia niekoľkých častí domov.

Zateplenie obvodového plášťa

Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, ochrana pôvodných konštrukcií, obvodových panelov, múrov a zmena vzhľadu bytových domov je cieľom zateplenia obvodového plášťa.

Vykonávame zatepľovanie obvodového plášťa všetkých konštrukčných sústav, typizovaných aj atypických murovaných bytových domov a domov z liateho betónu.

Používame výlučne certifikované kontaktné zatepľovacie systémy od popredných výrobcov Baumit a BASF s výrobkami PCI, s výhradným použitím komponentov – materiálov, určených pre daný zatepľovací systém, na báze expandovaného penového polystyrénu, extrudovaného polystyrénu a dosiek z minerálnej vlny (mnohých druhov odlišných technických vlastností). Novodobým izolačným materiálom sú progresívne fasádne izolačné dosky s mimoriadnou tepelnoizolačnou schopnosťou na báze resolovej tvrdenej peny (StarTherm Resolution).

Čistenie fasády

Zateplenie a obnova strešného plášťa – plochej strechy

Čistenie fasády

Zateplením strešného plášťa zabránime únikom tepla cez ploché strechy bytových domov.

Rekonštrukciu alebo obnovu môžeme vykonať v rozsahu:

 • jednoduchej obnovy strešnej krytiny z dôvodu nevyhovujúceho stavu (zatekanie do konštrukcií a interiérov) pôvodnej, resp. po skončení životnosti pôvodnej krytiny;
 • zateplenia strešného plášťa bytového domu, ktoré sa realizuje v zmysle projektovej dokumentácie (skladby zateplenia, hrúbka zateplenia, použité materiály). Na zateplenú konštrukciu strechy sa ďalej aplikuje strešná krytina.

Cieľom je zlepšiť tepelno-izolačné vlastnosti budov, znížiť spotrebu energie potrebnej na zabezpečenie teplotného komfortu v interiéri. Jednoduchá obnova strešnej krytiny sa realizuje len na už v minulosti zateplených strechách. Nezateplené strechy doporučujeme pred obnovou strešnej krytiny zatepliť.

Zateplenie realizujeme izolantmi PIR/PUR platne, platne EPS (polystyrén), prípadne izolantom na báze minerálnej vlny.

Zateplenie stropov technického podlažia

Cieľom je zamedziť ochladzovaniu podlahy prvého vykurovaného podlažia od priestorov technického podlažia, ktoré nie je vykurované v požadovanom rozsahu. Týmto opatrením zabezpečujeme teplotnú pohodu, kedy eliminujeme nepríjemný pocit od studenej podlahy a šetríme náklady na vykurovanie.

Zateplenie vykonávame väčšinou materiálmi na báze minerálnej vlny, ktoré spĺňajú požiadavky protipožiarnych noriem, na takéto konštrukcie.

Po zohľadnení požiadaviek na finančný rozpočet a estetiku má objednávateľ na výber z týchto riešení:

 • tepelnoizolačné dosky namontujeme mechanickým ukotvením na pôvodný strop bez následných ďalších úprav, prípadne opatrených len maľbou;
 • v priestoroch s nárokmi na zabezpečenie vzhľadu zatepleného stropu (vestibuly, chodby, kancelárie, zasadačky a pod.) po montáži izolantu aplikujeme všetky ostatné vrstvy tak, ako pri kontaktnom zatepľovacom systéme obvodového plášťa na báze minerálnej vlny, t.j vyrovnávaciu vrstvu, armovaciu vrstvu, penetraciu a finálnu povrchovú úpravu.
Čistenie fasády

Zateplenie pôjdov v bytových domoch so sedlovou strechou

Rovnako ako pri zateplení strešného plášťa plochých striech, aj tu je cieľom zamedziť úniku tepla z interiéru najvyššieho vykurovaného podlažia.

Zateplenie realizujeme zväčša položením minerálnych rohoží „nasucho“ na vyčistenú pôvodnú podlahu pôjdu. Pre zaistenie pochôdznosti zrealizujeme na drevených roštoch podlahu z OSB dosiek a to vo forme lávok, alebo celoplošne.

Výmena okien a dverí v obvodových konštrukciách

V rámci zateplenia domu jednoznačne odporúčame realizovať aj výmenu výplní otvorov. Výmena okien alebo dverí v spoločných priestoroch bytového domu a bytoch za nové plastové, drevené či hliníkové prispieva ku komplexnosti energetických úspor a znižovaniu nákladov na vykurovanie. V neposlednom rade zabezpečí vylúčenie dalších zásahov do hotového kontaktného zateplenia ostení. Bude zárukou, že vaša investícia do zateplenia domu bude dlhodobá a najefektívnejšia.

Pre čo najväčšie eliminovanie tzv. tepelných mostov a tým aj ochladzovania interiérov bytových domov je okrem zateplenia obvodového plášťa potrebné aj zateplenie ďalších konštrukcií, napr. balkónových a lodžiových dosiek a deliacich priečok medzi lódžiami.

Zateplenie rodinného domu

Postup je podobný ako pri zateplení bytových domov.

 1. Na základe podkladov ako hrúbka, typ muriva a pôvodná povrchová úprava vypočítame hrúbku izolantu potrebného na zateplenie rodinného domu. Navrhneme optimálnu skladbu zatepľovacieho systému, druh, štruktúru a hrúbku povrchovej úpravy.
 2. V prípade potreby zabezpečíme projektovú dokumentáciu, ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie.
 3. Zateplíme fasádu rodinného domu. Použijeme výhradne certifikované zatepľovacie systémy a komponenty.
 4. Vykonáme sanáciu balkónov, lodžie prípadne terasy.
 5. Zabezpečíme výmenu okien a dverí
 6. Zateplíme aj pôjd rodinného domu.
 7. Vymeníme alebo zrekonštruujeme bleskozvody vrátane revízie.
Čistenie fasády

S nami pôjde zateplenie domu podľa plánu

Zatepleniu bytových a rodinných domov sa venujeme od roku 1997. Poskytneme dlhodobú záruku, štandardne až 10 rokov na zatepľovacie systémy, ich montáž, zateplenie a rekonštrukciu striech.

Dávame vysoký dôraz pri výbere kvalitných materiálov, dodržiavame technologické postupy a predpisy vyžadované certifikovanými zatepľovacími systémami.

Máme bohaté skúsenosti, ktoré oceníte hlavne vtedy, keď sa láme chlieb: pri návrhu projektovej dokumentácie, výbere zatepľovacích systémov a pracovných postupoch. Každý z týchto krokov rozhoduje o vašej spokojnosti.

Dostatočné technické a personálne zázemie nám umožňuje dodržiavať dohodnuté termíny bez neočakávaných zdržaní a nákladov.

Pomôžeme vám s administratívou. Napríklad s projektovou dokumentáciou, s ohlásením drobnej stavby, stavebným povolením alebo s vybavením dokladov ku žiadosti na získanie zvýhodneného úveru od ŠFRB.

Pri zateplení domov minimálne znižujeme pohodlie vlastníkov bytov.

POĎME SA NEZÁVÄZNE POROZPRÁVAŤ

Preberieme s vami podrobnosti a pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

Copyright © 2023 GINDL-AM s.r.o.