Tepelný komfort = pohodlné bývanie

Zateplovanie rodinných domov

Zateplujeme rodinné domy od roku 1992,
máme za sebou viac ako 150 realizácii rodinných domov.

Stovkám klientom na Slovensku a v zahraničí sme pomohli znížiť investície do energií a ochrániť hodnotu ich nehnuteľností.

Našim zákazníkom odporúčame popri, alebo pred zateplením obvodového plášťa, vykonať výmenu výplní otvorov (okná, dvere), čím je zabezpečené komplexné zateplenie, ktoré je najefektívnejšie aj napriek vyšším vstupným investíciám a zaručí ich rýchlejšiu návratnosť a predovšetkým najvyššie úspory na spotrebe energií.

Zateplenie pozostáva zo zateplenia niekoľkých častí domov.

Čo vám priniesie zateplenie domu?

Nehnutelnoať bude spĺňať normové požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti – (STN 73 0540-2). Pre všetky nové a obnovované budovy je od 1. 1. 2016 stanovený tepelný odpor R = 4,4 m²K/W (súčiniteľ prechodu tepla U = 0,22 (W/(m²K) ako normalizovaná hodnota; od 1. 1. 2021 odporúčaná hodnota pre všetky budovy je R = 6,5 m²K/W (U = 0,15 W/m²K).

Zabranovanie zrážaniu vodnej pary v konštrukcii
zatepľovacie riešenia pomáhajú zabrániť tvorbe kondenzácie vo vašej konštrukcii tým. Aj keď by sa v nejakom prípade kondenzácia objavila, zateplenie minimalizuje množstvo skondenzovanej vodnej pary a umožňuje jej odparovanie. Maximálne povolené množstvo kondenzovanej vodnej pary je u nás stanovené na 0,5 kg/m² za rok. Okrem toho, zateplovacie riešenia zabezpečujú, posunutie kondenzačnej zóny smerom do izolačnej vrstvy, a nie v konštrukcii, ako je murivo, lepidlo alebo podkladová vrstva.

Zabraňuje vzniku plesní v oblasti kútov a okien
tým že zvyšujú povrchovú teplotu stien. Tieto oblasti sú často zdrojom tepelných mostov, ktoré sa výrazne viac ochladzujú a pritom priťahujú vlhkosť, čo môže viesť k vytvoreniu zdraviuškodlivých plesní.

Zlepšenie tepelnej pohody v dome
Minimalizujeme rozdiel teplôt medzi vnútorným povrchom stien a vzduchom, čo znamená, že sa zabezpečuje optimálna tepelná pohoda vo vašom dome. Tým, že dosahujeme vyššiu povrchovú teplotu stien, môžete dosiahnuť pohodlnejšiu teplotu bez potreby vysokých vykurovacích teplôt.
Čistenie fasády
Čistenie fasády

Zateplenie pôjdov a striech

Zateplenie pôjdov strechy je nevyhnutné pre udržanie optimálnej teploty vo vašom dome a minimalizáciu strát tepla.Ak je vaša strecha v potrebe rekonštrukcie, sme tu, aby sme vám pomohli, od odstránenia starých materiálov po inštaláciu moderných a spoľahlivých riešení. Dôkladne preskúmame stav vášej strechy a navrhneme optimálne riešenie, ktoré zabezpečí dlhodobú trvanlivosť a bezpečnosť vášho domova.Zateplenie realizujeme zväčša položením minerálnych rohoží „nasucho“ na vyčistenú pôvodnú podlahu pôjdu. Pre zaistenie pochôdznosti zrealizujeme na drevených roštoch podlahu z OSB dosiek a to vo forme lávok, alebo celoplošne.

Interiérové práce

Naša firma ponúka širokú škálu interiérových prác, ktoré vám pomôžu premeniť váš dom na miesto, kde sa budete cítiť útulne a pohodlne. Od maľovania aplikáciu stierok, obkladačské práce, sme tu, aby sme vám pomohli realizovať vaše nápady a poskytli vám interiér, ktorý vyhovuje vašim potrebám a štýlu.

Klampiarske prvky, parapety a zábradlia

Disponujeme vlastnou klampiarskou výrobou kde pracujú naši špecializovaní zamestnanci ktorý zabezpečujú výrobu a aplikáciu prvkov na vašu nehnutelnosť, Okrem toho v našej výrobe vyrábame aj kvalitné zabradlia- nerez, oceľ a hliník, ktoré nielenže dodávajú estetický prvok vášmu domu, ale aj zvyšujú jeho bezpečnosť. Dôverujte nám s vašimi projektami a zabezpečíme vám kvalitné riešenia od výroby až po inštaláciu.

Výmena okien v obvodových konštrukciách

V rámci zateplenia domu jednoznačne odporúčame realizovať aj výmenu výplní otvorov. Výmena okien alebo dverí v spoločných priestoroch bytového domu a bytoch za nové plastové, drevené či hliníkové prispieva ku komplexnosti energetických úspor a znižovaniu nákladov na vykurovanie. V neposlednom rade zabezpečí vylúčenie dalších zásahov do hotového kontaktného zateplenia ostení. Bude zárukou, že vaša investícia do zateplenia domu bude dlhodobá a najefektívnejšia.
Pre čo najväčšie eliminovanie tzv. tepelných mostov a tým aj ochladzovania interiérov bytových domov je okrem zateplenia obvodového plášťa potrebné aj zateplenie ďalších konštrukcií, napr. balkónových a lodžiových dosiek a deliacich priečok medzi lódžiami.

Zateplenie a obnova striech

Čistenie fasády

Zateplením strešného plášťa zabránime únikom tepla cez ploché strechy bytových domov.

Rekonštrukciu alebo obnovu môžeme vykonať v rozsahu:

  • jednoduchej obnovy strešnej krytiny z dôvodu nevyhovujúceho stavu (zatekanie do konštrukcií a interiérov) pôvodnej, resp. po skončení životnosti pôvodnej krytiny;
  • zateplenia strešného plášťa bytového domu, ktoré sa realizuje v zmysle projektovej dokumentácie (skladby zateplenia, hrúbka zateplenia, použité materiály). Na zateplenú konštrukciu strechy sa ďalej aplikuje strešná krytina.

Cieľom je zlepšiť tepelno-izolačné vlastnosti budov, znížiť spotrebu energie potrebnej na zabezpečenie teplotného komfortu v interiéri. Jednoduchá obnova strešnej krytiny sa realizuje len na už v minulosti zateplených strechách. Nezateplené strechy doporučujeme pred obnovou strešnej krytiny zatepliť.

Zateplenie realizujeme izolantmi PIR/PUR platne, platne EPS (polystyrén), prípadne izolantom na báze minerálnej vlny.

Zateplenie stropov pivníc a technických priestorov

Čistenie fasády
ChatGPT

Cieľom je zabrániť ochladeniu podlahy prvého vykurovaného podlažia z priestorov technického podlažia, čo zabezpečuje teplotnú pohodu a šetrí náklady na vykurovanie.

Zateplenie sa väčšinou vykonáva materiálmi na báze minerálnej vlny, ktoré spĺňajú požiadavky protipožiarnych noriem.

Po zohľadnení finančného rozpočtu a estetiky máte na výber:

  • Montáž tepelnoizolačných dosiek mechanickým ukotvením na pôvodný strop bez dodatočných úprav alebo s následnou maľbou.
  • Pre priestory s požiadavkou na estetiku zatepleného stropu sa aplikujú ďalšie vrstvy vrátane vyrovnávacej a armovacej vrstvy, penetrácie a finálnej povrchovej úpravy po montáži izolantu, podobne ako pri zatepľovaní obvodového plášťa na báze minerálnej vlny.

CENOVÁ PONUKA

Poskytneme Vám úplnú transparentnosť o našej cenovej ponuke, aby ste si boli istí tým, čo vás čaká pri zatepľovaní vášho rodinného domu.


Naša cenová ponuka je zložená z podrobnej špecifikácie všetkých použitých položiek, cien za prácu a názvov materiálov. Považujeme to za štandard spolahlivej spoločnosti poskytnúť kompletný zoznam a detaily každého materiálu, zabezpečuje to úplny prehlad o budúcej realizácií ktorý zabráni bezdôvodnému neopodstatnenému navýšovaniu cien pri obnove vašej nehnutelnosti. Vaša dôvera je pre nás kľúčová, a preto sa snažíme poskytnúť vám úplnú predstavu o našej práci, postupoch a použitých materiáloch. Sme tu pre vás aby sme vám mohli poskytnúť ďalšie informácie a odpovedať na vaše otázky

Zateplovanie rodinných domov

Pred tým ako začneme

Zatepleniu bytových a rodinných domov sa venujeme od roku 1997. Poskytneme dlhodobú záruku, štandardne až do 10 rokov na zatepľovacie systémy, ich montáž, zateplenie a rekonštrukciu striech.

Dávame vysoký dôraz pri výbere tých najkvalitnejších materiálov na ktoré sme pravidelne školeni od spoločnosti BAUMIT, dodržiavame technologické postupy a predpisy vyžadované CERTIFIKOVANÝMI zatepľovacími systémami.

Máme bohaté skúsenosti, ktoré oceníte pri návrhu projektovej dokumentácie, výbere zatepľovacích systémov a pracovných postupoch. Každý z týchto krokov rozhoduje o vašej spokojnosti.

Dostatočné vlastné technické a personálne zázemie nám umožňuje dodržiavať dohodnuté termíny bez neočakávaných zdržaní a nákladov.

Pomôžeme vám s administratívou. Napríklad s projektovou dokumentáciou, s ohlásením drobnej stavby, stavebným povolením alebo s vybavením dokladov ku žiadosti na získanie zvýhodneného úveru od ŠFRB.

Pri realizácií zateplenia budov sa snažíme minimálne znižovať pohodlie vlastníkov bytov.

POĎME SA NEZÁVÄZNE POROZPRÁVAŤ

Preberieme s vami podrobnosti a pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

Copyright © 2024 GINDL-AM s.r.o.