Najlepšou reklamou je naša práca

Referencie

Radvanská 12-24 B.Bystrica

Radvanská 12-24 B.Bystrica

Bytové domy

 

Bytový panelový dom - Odstránenie systémovej poruchy, zateplenie stien sanácia balkónov, zateplenie strechy SBD BB, Zelená ul.č.1, B.B. 11 071 m² 

 

Naspäť

Ostatné referencie podľa rokov

2017

Spojová 1-5, Banská Bystrica 1 211 m²
Bytový panelový dom – zateplenie západnej steny, zateplenie strechy, sanácia balkónov, oprava lóggií, zateplenie stropov v techn. podlaží
v správe REALBYT, s.r.o., Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica

Rudohorská 19,21,23, Banská Bystrica 2 627 m²
Bytový panelový dom - zateplenie bytového domu, zateplenie strechy a výťahových šácht, oprava lóggií, zateplenie stropov v techn. podlaží, výmena dvier a okien na výťahových šachtách ,oprava vstupov, oprava okap. Chodníka, hydraulické vyreguľovanie ÚK
SBD BB

Bernolákova 2, Banská Bystrica  915 m²
Administratívna budova – zateplenie obvodového plášťa, klampiarske práce, bleskozvod
SBD BB, Zelená ul.č.1, B.B.

9.mája 23, Banská Bystrica 1 760 m²
Bytový panelový dom – zateplenie bytového domu, sanácia balkónov, zateplenie stropov v techn. podlaží, oprava okapového chodníka, výmena rozvodov vody, hydraulické vyreguľovanie ÚK, náter výťahovej šachty
SBD BB

Magurská 2,4,6,8, Banská Bystrica  1 167 m²
Bytový panelový dom – zateplenie čelnej steny od presklených schodísk, oprava okapového chodníka, bleskozvod
SBD BB, Zelená ul.č.1, B.B.

 

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1992 – 2002
Copyright © 2024 GINDL-AM s.r.o.